Pekařství

Pekařství

Kompletní vybavení interiéru pekařství včetně dodání elektrospotřebičů, chladících zařízení či ohřívacích zařízení, osvětlení pultů, zápultí i celého interiéru a to dle námi navrženého návrhu, který je konzultován s investorem či architektem. Je navržen tak, aby veškeré vybavení prodejny splňovalo zákony a vyhlášky vztahující se na prodejny s potravinami, aby každý z prvků interiéru byl funkčním, účelovým a v neposlední řadě estetickým prvkem, kterým zajistí osobitost daného pekařství.

Na veškeré zařízení pekařství vztahují přísné hygienické požadavky je nutné při samotném navrhování a následnou realizací počítat se základními prvky interiéru. Jedná se hlavně o samotné přívody vody, elektroinstalace, vzduchotechniky a odpadu. Dle provedení těchto přívodů a svodů jsou zpracovány jednotlivé moduly interiéru.

Interiér pekařství je tvořen dvěmi základními prvky a to pultem a zápultím.

PULT

 

Jedná se o část, která odděluje zákazníka od prodávajícího, která slouží jako prezentační plocha potravinářských výrobků. Je tvořena pevnými částmi vyrobeními z lamina, které tvoří ze strany obsluhy odkládací plochu a plochu pro kasu, ze strany zákazníka je tvořena samotnou prezentační plochou a pojezdovou dráhou. Horní část pultu je pak tvořena prosklenou částí, která se dle typu zasklení  liší tvarově a funkčně (viz interiérové řady). V této části jsou pak umístěny skleněné police a osvětlovací prvky pro přirozené nasvícení čerstvých potravin. Pult může být vybaven i chladícími či ohřevnými prvky, které jsou pak zabudovány.

ZÁPULTÍ

 

Tato část je tvořena dle požadavků prodeje a to z hlediska prodeje pečivového a koloniálního. Je proto možné kombinovat pečivové regály s koloniálními, je možné zabudování pece, lednice a ostatních zařízení. Je tvořena spodní odkladovou částí, která je volná nebo uzavíratelná (většinou se jedná o posuvné dvířka) a vrchní částí, která je pro samotné prezentování zboží. Pečivový regál respektive rošt je vyroben z eloxovaného hliníku či bukového dřeva, dané rošty jsou stavitelné a polohovatelné. Součástí roštů jsou osvětlovací prvky pro přirozené nasvícení čerstvých potravin.. Pro uzavření prostoru nad zápultím je možné využít zaslepovací stěny, které zaplňuje prostor od stropu zápultí až po strop.

Telefon: 776 690 299

Písečné č. 39

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Copyright Statement