Kavárny

Kavárny a restaurace

Veškeré vybavení kavárny či restaurace je navrhováno dle dispozičních řešení prostoru, dále dle požadavků návštěvnosti, možností investora a včetně dodání elektrospotřebičů, chladících zařízení, osvětlení pultů, zápultí i celého interiéru. Vše je konzultováno s investorem či architektem.

Lze navrhnout a vyrobit interiér podle požadavků zákazníka a to v jakémkoliv provedení, pokud to je technologicky a účelově možné.


Zajišťujeme dodání barového pultu, zápultí, barových židlí, sedaček, stolů, žídlí, obložení stěn a nábytku, zkrátka zařizovacích předmětů, které jsou nedílnou součástí každé restaurace či kavárny.

Telefon: 776 690 299

Písečné č. 39

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Copyright Statement