Cukrářství

Cukrářství

Jedná se o kompletní vybavení interiéru cukrárny včetně dodání elektrospotřebičů, chladících zařízení či ohřívacích zařízení, osvětlení pultů, zápultí i celého interiéru a to dle námi navrženého návrhu, který je konzultován s investorem či architektem. Je navržen tak, aby veškeré vybavení prodejny splňovalo zákony a vyhlášky vztahující se na prodejny s potravinami, aby každý z prvků interiéru byl funkčním, účelovým a v neposlední řadě estetickým prvkem, kterým zajistí osobitost dané cukrárny.

Interiér cukráren je tvořen třemi základními prvky a to pultem, zápultím a občerstvovací zónou.

PULT

 

Jedná se o část, která odděluje zákazníka od prodávajícího, která slouží jako prezentační plocha potravinářských výrobků. Je tvořena především chladícími vitrínami pro uchování potravin či neutrálními vitrínami s chladícími moduly, pokladním modulem s pevnými částmi vyrobeními z lamina, které tvoří ze strany obsluhy odkládací plochu a plochu pro kasu, ze strany zákazníka je tvořena samotnou prezentační plochou a pojezdovou dráhou. Chladící vitrína a ostatní moduly pultu navazují jeden na druhý a díky nepřerušovaného předního obložení tvoří jednolitý modul. Mezi ostatní moduly pultu patří především pokladní pulty, výstavní neutrální pulty pro ostatní potraviny a modul pro chladící zmrzlinové pulty či zmrzlinové přístroje.

KONZUMAČNÍ ZÓNA

 

Tuto část interiéru tvoří především jídelní stoly, konzumační desky, kryté odpadkové koše, židle či sedáky. Je určena pro zákazníky, kteří zakoupené zboží konzumují přímo v místě prodeje

ZÁPULTÍ

 

Tato část je tvořena dle požadavků prodeje a to z hlediska prodeje koloniálního a kavárenského. Je proto možné kombinovat koloniální regály pro umístění potravin a nápojů s kavárenským regálem pro umístění kávovaru a jeho příslušenství. Je možné zabudování lednice, zmrzlinového přístroje  a ostatních zařízení. Je tvořena spodní odkladovou částí, která je volná nebo uzavíratelná (většinou se jedná o posuvné dvířka) a vrchní částí, která je pro samotné prezentování zboží. Koloniální regál zahrnuje volné nastavitelné laminové police s cenovkovými lištami a kavárenský regál zahrnuje volné nastavitelné skleněné police a ve spodní části zásuvku na odklepávání kávové sedliny a nerezový dřez s pákovou baterií.  Pro uzavření prostoru nad zápultím je možné využít zaslepovací stěny, které zaplňuje prostor od stropu zápultí až po strop.

Interiéry cukrárny jsou vyráběny dle dispozičních možností prostoru a nejen jako sestav stojících v řadách, ale i v sestavách, které tvoří daný tvar či kopírují stěny místnosti. Lze tedy navrhnout a vyrobit interiér cukrárny podle požadavků zákazníka a to v jakémkoliv provedení, pokud to je technologicky a účelově možné.

 

Protože se na veškeré zařízení cukrárny vztahují přísné hygienické požadavky je nutné při samotném navrhování a následnou realizací počítat se základními prvky interiéru. Jedná se hlavně o samotné přívody vody, elektroinstalace, vzduchotechniky a odpadu. Dle provedení těchto přívodů a svodů jsou zpracovány jednotlivé moduly interiéru.

Telefon: 776 690 299

Písečné č. 39

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Copyright Statement