Řeznictví

Řeznictví a lahůdky

Jedná se o kompletní vybavení interiéru řeznictví včetně dodání elektrospotřebičů, chladících zařízení či ohřívacích zařízení, osvětlení pultů, zápultí i celého interiéru a to dle námi navrženého návrhu, který je konzultován s investorem či architektem. Je navržen tak, aby veškeré vybavení prodejny splňovalo zákony a vyhlášky vztahující se na prodejny s potravinami, aby každý z prvků interiéru byl funkčním, účelovým a v neposlední řadě estetickým prvkem, kterým zajistí osobitost daného řeznictví.

Interiér řeznictví je tvořen třemi základními prvky a to pultem, zápultím a občerstvovací zónou.

PULT

 

Jedná se o část, která odděluje zákazníka od prodávajícího, která slouží jako prezentační plocha potravinářských výrobků. Je tvořena především chladícími vitrínami pro maso a chladící vitrínou pro uzeniny a lahůdky.  Chladící vitríny a ostatní moduly pultu navazují jeden na druhý a díky nepřerušovaného předního obložení tvoří jednolitý modul. Mezi ostatní moduly pultu patří především pokladní pulty a výstavní neutrální pulty pro ostatní potraviny.

ZÁPULTÍ

 

Tato část je tvořena dle požadavků prodeje a to z hlediska prodeje koloniálního, přípravy zboží či chladících vitrín . Je proto možné kombinovat koloniální regály pro umístění zboží s pracovními stoly (nerezové, z části nerezové), chladícími vitrínami do zápultí či úsekem doplňkového prodeje. Je možné zabudování lednic, chladících vitrín a ostatních zařízení. Koloniální regál či odkladový skříňový úsek je tvořen spodní odkladovou částí, která je volná nebo uzavíratelná (většinou se jedná o posuvné dvířka) a vrchní částí, která je pro samotné prezentování zboží nebo slouží k přípravě potravin. Koloniální regál zahrnuje volné nastavitelné laminové police s cenovkovými lištami a pracovní stůl nerezový dřez s pákovou baterií.

Interiéry řeznictví jsou vyráběny dle dispozičních možností prostoru a nejen jako sestav stojících v řadách, ale i v sestavách, které tvoří daný tvar či kopírují stěny místnosti. Lze tedy navrhnout a vyrobit interiér řeznictví podle požadavků zákazníka a to v jakémkoliv provedení, pokud to je technologicky a účelově možné. Vyráběné prvky  zápultí a pultu jsou především předmětem dobře zvolených materiálu pro snadnou údržbu a dlouhodobou kvalitu, proto většina prvků řezníckých prodejen je vyráběna z kvalitní nerezy či kamenných desek.

 

Protože se na veškeré zařízení řeznictví vztahují přísné hygienické požadavky je nutné při samotném navrhování a následnou realizací počítat se základními prvky interiéru. Jedná se hlavně o samotné přívody vody, elektroinstalace, vzduchotechniky a odpadu. Dle provedení těchto přívodů a svodů jsou zpracovány jednotlivé moduly interiéru.

Telefon: 776 690 299

Písečné č. 39

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Copyright Statement